Wyszukaj:
Urząd Gminy Brąszewice
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Gmina
•  Położenie
•  Jednostki pomocnicze (sołectwa)
•  Warto zobaczyć
•  Jednostki organizacyjne
  Rada Gminy
•  Skład Rady Gminy
•  Komisje Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
•  Sesje Rady Gminy
•  Posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Kultury
•  Archiwum
  Urząd Gminy
•  Kierownictwo urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Numery kont bankowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Ogłoszenia
•  Lokalna Grupa Działania "Szlakiem sieradzkiej E-ski"
•  Archiwum
  Praca Urzędu
•  Podatki i opłaty
•  Druki do pobrania
  Ochrona środowiska Gospodarka gruntami
•  Gospodarka odpadami
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku
•  Ocena jakości wody
•  Archiwum
  Nabór na stanowiska
•  Nabór na stanowisko ds. wodociągów i inwestycji
•  Nabór na stanowisko - Sekretarz Gminy
•  Archiwum
  Zamówienia Publiczne
•  Przetargi
•  Zamówienia do 30000 EURO
  Prawo lokalne
•  Statut gminy
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Zarządzenia Wójta Gminy
•  Protokoły z sesji Rady Gminy
•  Rejestry
  Petycje
•  Petycje
  Redakcja Biuletynu
•  Osoba odpowiedzialna
  Wybory
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Archiwum
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Wejdź na ePUAP
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki


2049496
od 01 marca 2006
Urząd Gminy » Kierownictwo urzędu Wersja do druku

 

Wójt Gminy Brąszewice

mgr Karol Misiak

ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice

pok. nr 3, tel: 43 821 17 78

e-mail: ug_braszewice@wp.pl

  Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

prowadzenie bieżących spraw Gminy,

podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa,

wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników referatów oraz kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w   celu uzgadniania i współdziałania w realizacji zadań.

koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

upoważnienie swojego zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym,

ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin oraz Uchwały Rady.

 

 


Informację wytworzył: Sylwester Domagała, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Sylwester Domagała, Data wprowadzenia: 2010-12-14 13:06:58, Zatwierdził do publikacji: Sylwester Domagała, Data publikacji 2010-12-14 13:50:08, Ostatnia zmiana: 2011-01-27 14:03:19, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 6836